Varmepumper

Me har hovedfokus på luft-til-luft varmepumper, og er sertifisert i samsvar med dei nye F-gass krava for varmepumpemontering, som tredde i kraft i 2013. Dette gjeld installasjon og service av alle varmepumper frå Mitsubishi, Panasonic og Toshiba – inkludert eldre modellar av varmepumper.