Service

Forebyggende vedlikehold

For at varmepumpen skal yte optimalt og ha gode driftsforhold anbefaler vi en service ca. hvert annet år. Dette er også med på å forlenge levetiden på varmepumpen.

Servicen består av rengjøring av innedel og utedel samt måling av temperaturer og visuell kontroll.

På innedelen vil en måtte ta bort en del støv som er gått forbi støvfiltrene. Dette må vaskes/ blåses bort, og er vanskelig å gjøre skikkelig med kun en støvsuger.

Om ønskelig tilbyr vi serviceavtale som vi følger opp annethvert år.

Vi utfører også service på gasspeiser og gasskjeler, samt kjøle- og fryseanlegg.

Kontakt oss ved spørsmål eller for et uforpliktende tilbud på serviceavtale!